พรรณิศา บุญแดง
ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

WED 09:00-12:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551),