พีรญาณ์ ภูมิบุญชู
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

สถาบันโรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยมหิดล (2560)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)


ถามคำถาม