แพทย์หญิง รดา ชาลาภิภัทร
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2562

อายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล , 2548

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล , 2542


ถามคำถาม