วริษฐา จันทร์ทักษิโณภาส
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-12:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , 2558


ถามคำถาม