ศุภนิตย์ ศรีวิทยานันต์
ความชำนาญ

ศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 09:00-17:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หมาวิทยาลัยมหิดล (2553)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)