สมพร ลิมกุล
ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

THU 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพล (2553)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548)


ถามคำถาม