หทัยกาญจน์ มาลากร
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

TUE 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2551)


ถามคำถาม