เตือนตา ตันสกุล
ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

THU 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SUN 08:00-14:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)


ถามคำถาม