โศภิตา อนันตมงคลกุล
ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

TUE 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

SUN 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555

จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี , 2561


ถามคำถาม