ทำไม #สูงวัย ต้องตรวจสุขภาพประจำปี ?


เมื่ออายุมากขึ้น นอกเหนือไปจากความเสื่อมตามสภาพของร่างกายแล้ว โรคต่างๆ ก็พากันถามหา หากไม่ได้ดูแลสุขภาพมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาว การเจ็บป่วยก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้

ดังนั้น #การตรวจสุขภาพ ในผู้สูงอายุเป็นประจำ จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย การทรงตัว หู ตา ช่องปาก การขับถ่าย การออกกำลังกาย การทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก ตรวจสุขภาพจิต ตรวจระดับไขมัน ตรวจภาวะสมองเสื่อม ไปจนถึงการตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เพราะยังคงจำเป็นในผู้สูงอายุหญิงด้วย

อยากเป็น สูงวัย สดใส ต้องใส่ใจตรวจสุขภาพ

 


“คลินิกอายุรวัฒน์ ยากาย ยาใจ เพื่อวันใส วัยสุข”

 

 

Ayuravadhana Package 2019

Additional Ayuravadhana Package 2019