“วัคซีน” เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคได้

แม้จะอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม #วัคซีน ยังคงจำเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย นอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้แล้ว ยังช่วยลดโอกาสการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ให้เสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก และยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อได้ด้วย

 

วัคซีนในผู้ใหญ่