🌧 ช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพื่อให้ห่างไกลจาก “โรคไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการหนักกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
.

เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นเกราะป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ดีที่สุด…
.

◎ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ผู้ใหญ่ อายุ 14 ปีขึ้นไป) ราคา 749 บาท / 1 เข็ม (ราคาดังกล่าวรวมทุกอย่างแล้ว)

◎ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ผู้ใหญ่ อายุ 14 ปีขึ้นไป) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 550 บาท / 1 เข็ม (ราคาดังกล่าวรวมทุกอย่างแล้ว)

☎️ สามารถนัดหมายเพื่อรับบริการ แบบ Fast Track ได้ที่ 096-6465208 หรือ Add Line ID : bsimed

—————————————————

*ซื้อและใช้แพ็กเกจได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563*

 

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้ใหญ่)