ต้อเนื้อ (Pterygium) คือภาวะที่ผังผืดของเยื่อบุตา เป็นเยื่อสีแดงยื่นเข้าไปสู่ตาดำ มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆลุกลามเข้าตาดำ จนค่อยๆปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัว

 

การรักษาต้อเนื้อ ต้องทำการผ่าตัดเช่นเดียวกับ ต้อกระจก แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ต้อเนื้อไม่เป็นอันตราย จึงสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้ โดยใช้ยาหยอดตาหยอดเมื่อมีอาการระคายเคือง อย่างไรก็ตาม บางครั้งต้อเนื้ออาจลามเข้าไปถึงตาดำ และทำให้การมองเห็นพร่ามัวได้ ต้อเนื้ออาจมองเห็นได้ชัด และไม่สามารถใช้เครื่องสำอางปกปิดได้ ในกรณีนี้จึงแนะนำให้ผ่าตัดออก

 

ผ่าตัดต้อเนื้อ