การฝังเข็มเป็นวิธีการกระตุ้นระบบประสาทอย่างหนึ่ง ที่สามารถปรับการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ที่เสียสมดุลผิดปกติไป ให้กลับสู่สภาพปกติโดยผ่านทางระบบประสาท กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทั้งบริเวณเฉพาะที่และทั่วร่างกาย

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 076-361888 ต่อ 2101

 

#เพราะคุณสำคัญเหมือนคนในครอบครัว

 

 

เเพ็กเกจฝังเข็ม