“วัคซีน” ถือได้ว่าเป็นของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้แก่ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งมีผลดีระยะยาวตลอดชีวิต เนื่องจากวัคซีนจะช่วยให้ร่างกายของลูกสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เพียงการฉีดวัคซีนจะส่งผลดีต่อลูกเท่านั้นนะคะ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะเมื่อเด็กได้รับวัคซีนโรคนั้นๆ แล้ว โรคนั้นจะไม่ติดต่อไปยังเด็กคนอื่น การฉีดวัคซีนจึงช่วยขัดขวางการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่ออีกด้วย

ซึ่ง “วัคซีนรวม 5 โรค” เป็นวัคซีนที่รวมวัคซีนหลายๆ ชนิดที่ฉีดในช่วงเดียวกัน มาไว้ในเข็มเดียวกัน ข้อดีของวัคซีนรวมเข็ม คือ ช่วยให้เจ้าตัวน้อยไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้ง และทำให้คุณพ่อคุณแม่ประหยัดเวลาในการพาลูกมารับวัคซีนบ่อยๆ เพราะฉีดหนึ่งครั้งสามารถใช้แทนวัคซีนหลายเข็มได้เลย โดยวัคซีนรวม 5 โรค ประกอบด้วย

  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
  • วัคซีนป้องกันโรคไอกรน
  • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
  • วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ

และสามารถป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ มีผลข้างเคียงต่ำและไม่รุนแรง กุมารแพทย์จึงแนะนำให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อประโยชน์แก่ตัวเด็ก รวมถึงลดปัญหาการระบาดในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชนอีกด้วย

หากต้องการให้ลูกได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-361888 ต่อ 3367, 3368

วัคซีนรวม 3 เข็ม