สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย…ด้วยวัคซีน

 

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

   โรคอีสุกใส หรือ โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ วาริเซลลา (Varucella Virus) ติดต่อผ่านละอองน้ำลาย หรือรอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อ ระบาดได้ง่ายในช่วงอากาศเย็น สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกใสได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี 3 เดือนขึ้นไป

วัคซีนโรต้า

ป้องกันโรตาไวรัสซึ่งก่อให้เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในทารกและเด็กเล็ก

 วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ (IPD)

ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันโรคปอดบวม หูอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 10 สายพันธุ์ (IPD)

ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันโรคปอดบวม หูอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี


สอบถามเพิ่มเติม และทำนัดได้ที่ 076-361888 ต่อ 3318 , 3319

 

Baby Package 2020 A4