สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย…ด้วยวัคซีน

 

อะไรจะดีไปกว่าการเห็นลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างสมวัยและแข็งแรง ทางหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ กับลูกได้นั้น ก็คือการฉีดวัคซีน เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้ดีในแต่ย่างก้าวของชีวิต

โดยวัคซีนสามารถแบ่งออก ได้ดังนี้

– วัคซีนพื้นฐาน ซึ่งเป็นวัคซีนจำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กไทยทุกคนต้องได้รับ ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ฮิป โปลิโอ วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี

– วัคซีนเสริม หมายถึง วัคซีนที่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคเพิ่มเติมจากวัคซีนพื้นฐาน แต่ยังไม่มีความสำคัญด้านสาธารณสุขในลำดับต้นๆ เช่น วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต วัคซีนไวรัสโรต้า วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอีสุกอีใส เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม และทำนัดได้ที่ 076-361888 ต่อ 3318 , 3319

หรือ สอบถามผ่าน Line ID : 0935750932

 

 Baby Package 2020_57 x 82 cm