ดูแลลูกรักของคุณด้วยแพ็กเกจวัคซีนเด็ก


– วัคซีนโรต้า
ป้องกันโรตาไวรัสซึ่งก่อให้เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในทารกและเด็กเล็ก

 

– วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ (IPD)

ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันโรคปอดบวม หูอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี

 

– วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 10 สายพันธุ์ (IPD)
ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันโรคปอดบวม หูอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี


สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย…ด้วยวัคซีน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดได้ที่ 076-361888 ต่อ 3318 , 3319

Baby Package 2019