HT Package (5-11-62) Edit 3

“ความดันโลหิตสูง” โรคที่เหมือนไม่มีความรุนแรง แต่รู้หรือไม่ ว่า “ความดันโลหิตสูง” ติดอันดับ 1 ใน 5 โรคที่พรากชีวิตคนไทย และเป็นภัยเรื้อรังกับผู้สูงวัย

โรค #ความดันโลหิตสูง ดูแลได้เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รับประทานผัก ผลไม้ ปลาที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัว หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์สีแดง อาหารที่มีโซเดียม และไขมันสูง ออกกำลังกาย และรับประทานยาตามแพทย์แนะนำ

ทั้งนี้ “โรคความดันโลหิตสูง” มักไม่แสดงอาการชัดเจน ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ควรทำการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และ ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก #โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076 361 888 ต่อ 1276 , 5399