รับส่วนลด 10 % ที่ รพ.สิริโรจน์ เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพประจำปี ราคา 5,500 บาทขึ้นไป  (ถึง 31 ก.ค. 62) *เมื่อ แสดง sms*


โปรแกรมดังนี้ 

  1. โปรแกรม Active plus มูลค่า 5,500 บาท
  2. โปรแกรม Advance  มูลค่า 10,500 บาท หรือ 9,000 บาท 
  3. โปรแกรม Executive มูลค่า 15,000 บาท หรือ 13,000 บาท 
  4. โปรแกรม Executive plus  มูลค่า 19,000 บาท


ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพประจำทุกปี ? 

เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่นๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด

การตรวจสุขภาพบอกอะไรคุณได้บ้าง

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • ความเสี่ยงในการเป็นโรคไต
  • ความเสี่ยงในการเป็นโรคตับ
  • ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง
  • ความเสี่ยงในการที่ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ

Health Promotion_2019 Women (26-3-19)

 

Health Promotion_2019 Men (26-3-19)