นายแพทย์จิรายุ ตังสกุล

นายแพทย์จิรายุ ตังสกุล

ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

FRI 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ถามคำถาม