นายแพทย์วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

นายแพทย์วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

SUN 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ถามคำถาม