นายแพทย์อนุรักษ์ คำทอง

นายแพทย์อนุรักษ์ คำทอง

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม