นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

ความชำนาญ

ระบบประสาทและสมอง, ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม