แพทย์หญิงขวัญจิตร โภคาผล

แพทย์หญิงขวัญจิตร โภคาผล

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป, อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม