แพทย์หญิงชุลีพร จาธุธรรมโสภณ

แพทย์หญิงชุลีพร จาธุธรรมโสภณ

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

FRI 08:00-16:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SAT 08:00-16:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SUN 08:00-16:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

ถามคำถาม