แพทย์หญิงนงนุช วีรปกรณ์

แพทย์หญิงนงนุช วีรปกรณ์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

WED 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม