บริการดุจญาติมิตร ด้วยรอยยิ้ม และน้ำใจ

"โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในภาคใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กร JCI (Joint Commission International ) พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับพื้นฐาน BLSระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ที่ผ่านการรับรองจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน"

ศัยกรรมตกแต่งความงามกับนายแพทย์ พงศธร สงวนเชื้อเพิ่มเติม
สวย มั่น ได้ดั่งใจ ปลอดภัยและดูเป็นธรรมชาติ (น้องลูกนัท) MISS GRAND PHUKET 2017เพิ่มเติม
โรคไส้เลื่อน (Hernia)เพิ่มเติม
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)เพิ่มเติม