ศัลยกรรมเสริมจมูกกับนายแพทย์ ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

ศัลยกรรมเสริมจมูกกับนายแพทย์ ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

คุณ Jackson Johnson เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวจากออสเตรเลียผู้ทำศัลยกรรมเสริมจมูกจาก นายแพทย์ ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์

นี่คือเรื่องราวของเขา