ศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูกที่โรงพยาบาลสิริโรจน์

ศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูกที่โรงพยาบาลสิริโรจน์

คุณ Stephanie Pacca ได้เลือกทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกและเสริมจมูกที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ภายใต้การดูแลของ นายแพทย์ พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร และ นายแพทย์ ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ 

นี่คือเรื่องราวของเธอ