ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

วิธีติดต่อและเดินทางมายังโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

ที่ตั้งและข้อมูลติดต่อ

เกาะภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ทางภาคเหนือติดกับประเทศลาว ภาคตะวันตกติดกับประเทศพม่า ภาคตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาและภาคใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยจังหวัดภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 867 กิโลเมตร และมีสนามบินนานาชาติภูเก็ตห่างจากโรงพยาบาล 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เกาะภูเก็ตมีสะพานข้ามฝั่ง 2 สะพานด้วยกัน คือ สะพานสารสินและสะพานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถอย่างสะดวกสบาย

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ตั้งอยู่บนเส้นการเดินทางที่สะดวกสบาย บนทางหลวง 402 ระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต, บิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส ซึ่งสามารถใช้บริการรถประจำทางหรือรถบริการสาธารณะได้

 

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์:  +66 76 361-888
เบอร์แฟกซ์: +66 76 210-936
อีเมล: [email protected]

BSI Map 02