คลินิกตา

ดวงตา..อวัยวะที่บอบบางแต่ทรงพลังในการรับรู้ ร้อยละ 70-80 ของการเรียนรู้ ได้มาจากการมองเห็น แม้แต่การสื่ออารมณ์จากภายใน ก็ยังถ่ายทอดผ่านดว...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกผิวหนัง

ปราการแรกของความมั่นใจ..เผยผิวสวยใส ที่คุณสัมผัสได้ ผิวหนัง ผู้ทรงอิทธิพลของความประทับใจแรกพบต่อผู้ที่พบเห็น ซึ่งหมายรวมไปถึงเส้นผมและเล็บด้...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกศัลยกรรมและกระดูก

“เพราะกระดูกและข้อ คือโครงสร้างที่ต้องการความ..ใส่ใจ เราจึงตั้งใจให้ความสำคัญ..ทุกรายละเอียด” ร้อยละ 20 ของน้ำหนักของร่างกาย คือกระดูก ในกระดู...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกสูติ-นรีเวช และศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

คลินิกสูติ-นรีเวชของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี  ตั้งแต่การวินิจฉัย ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกหู คอ จมูก

หู คอ จมูกและไซนัส  “อวัยวะต่างหน้าที่..แต่มีความผูกพัน” ระบบหู คอ จมูกและไซนัส  เป็นระบบของอวัยวะที่มีความซับซ้อน จะรวมอยู่ในศีรษ...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกอายุรกรรม

“อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” เพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน กา...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกอายุรวัฒน์

คลินิกอายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ "ยาใจ ยากาย เพื่อ วันใส วัยสุข" จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเน้นไปที่การให้กา...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกเด็ก

การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการ...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการฝังเข็ม

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและฝังเข็ม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการด้วยแพทย์แผนจีนที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากกระทรวงสา...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้ารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพ JCI ...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ทันตกรรมสิริโรจน์

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณอย่างครอบคลุม ทั้งด้านทันตกรรมเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความส...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง Minimally Invasive Surgery (MIS Center) ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในการรั...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ภูมิแพ้..ทางออกของเด็กขี้แพ้

ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศหรือการบริโภคอาหาร แม้กระทั่งการมีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว เด็กน้อยที่ควรจะสนุก สดใส ในวัยเร...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์สหสาขามะเร็งภูเก็ต

ศูนย์สหสาขามะเร็ง ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลกรุงเท...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์สุขภาพและความงาม

แพ็กเกจ เกิดจากการรวมตัวของคณะแพทย์เฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในแถบจังหวัดอันดามัน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง (Emergency Department) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การรักษาและพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายมักมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากอายุขัย อาการบาดเจ็บ โ...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวครั้งแรกในปี คศ. 1996 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ที่มีเครื่องปรับบรรยากาศ และเป็นหนึ่งในสองของศูนย์เวชศา...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียมให้บริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนยังจังหวัดภูเก็ต ท่านสามารถจัดสร...
เพิ่มเติม ทำนัด

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต

เปล่งประกาย..อย่างทรงคุณค่า จากพลังความงามที่เป็นธรรมชาติ ..คุณเท่านั้นที่รู้ “ทิ้งโลกใบเก่าที่มืดมน เปิดไฟความสำเร็จแล้วออกไปเฉิดฉายกับโลกใบใหม่...
เพิ่มเติม ทำนัด

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ICU ห้วงเวลาของความหวัง เราพร้อมเคียงข้างคุณ Intensive Care Unit หรือ ICU เป็นห้องที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต จัดไว้เพื่อดูแลรักษา ผู้ป...
เพิ่มเติม ทำนัด