คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลสิริโรจน์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ครอบคลุมการรักษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยโดยทั่วไป การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การวินิจฉัยโรค การรักษาโรคภูมิแพ้และไซนัสโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโพรงจมูก โดยแพทย์จะทำการวินิจฉัยอาการด้วยการทดสอบภูมิแพ้ที่ผิวหนัง การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้อง

BI8A9678

การรักษาและบริการ

 • การส่องกล้องทางหู คอ จมูก (Nasopharyngoscopy)
 • การให้คำปรึกษาและผ่าตัดอาการเกี่ยวกับหู คอ จมูก (Ear, Nose & Throat Consultation & Surgery)
 • การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination)
 • การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก (Major & Minor Ear, Nose & Throat surgery)
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram – Hearing Test)
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคไซนัส ภูมิแพ้ และหอบหืด (Evaluation of Sinus Allergic Rhinitis & Asthma)
 • การวิเคราะห์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหาร (Evaluation of food allergies)
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ (Evaluation of urticaria – hives)
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคไอเรื้อรัง (Evaluation of chronic cough)
 • การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์ (Latex allergy assessments)
 • การวิเคราะห์และประเมินอาการแพ้แมลง (Stinging insect allergy assessment)
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ชนิดรุนแรงเฉียบพลันจนเกิดภาวะช็อกหมดสติ (Anaphylaxis)
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse drug reaction)
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีน (Immunotherapy – allergy vaccine)
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด (Primary immunodeficiency evaluation and treatment)
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาแก้โรคภูมิแพ้และหอบหืดที่ถูกต้อง (Patient Instruction in Inhalation technique)
 • การรักษาอาการคัดแน่นจมูก คัน จาม ด้วยนวัตกรรมคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Turbinate Volumetric Reduction)

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 4 โรงพยาบาลสิริโรจน์

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 3418

แฟ็กซ์: 076-210936

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

rsz_bi8a9668