ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ ตลอดจนทีมสหวิชาชีพทั้งเภสัชกรและพยาบาลร่วมให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาและการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ มีบริการการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นอาการของผู้ป่วยได้

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคภูมิแพ้ในเด็ก

ประวัติการทำงาน:

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

  • เจ้าของบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเด็ก

บทสัมภาษณ์เรื่อง “วัคซีนเด็กขี้แพ้” ทาง Mahidol Chanel

บทความเรื่อง “โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้” ตีพิมพ์ในเว็บไซค์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความเรื่อง “การให้วัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก” ตีพิมพ์ใน Siriraj E-public library

บทสัมภาษณ์เรื่อง “โรคภูมิแพ้ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ทาง Siriroj international hospital Chanel

  • ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2554

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546

สถานที่

อาคาร 3 , ชั้น 3

การบริการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 –  16. 30 น.

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 076-361-888 ext. 3318 , 3319

แฟ็กซ์ : +66 76 210 936

อีเมลล์ : info@phuketinternationalhospital.com

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

* การคลิกที่ปุ่ม ถือว่าท่านยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว