ห้อง Standard CR6

  • ห้องปรับอากาศ
  • โทรศัพท์
  • ตู้เย็น
  • โทรทัศน์
  • กระติกน้ำร้อน
  • เตียงไฟฟ้า
  • ตู้เซฟ
  • ชุดของใช้ผู้ป่วย
  • น้้ำดื่ม
  • ของเยี่ยม
  • ชา/กาแฟ
  • ไมโครเวฟ
  • ตู้เก็บยาส่วนตัว
  • อินเตอร์เน็ต

rsz_bi8a9697

rsz_1bi8a9704

ห้อง VIP CR6

  • ห้องปรับอากาศ
  • โทรศัพท์
  • ตู้เย็น
  • โทรทัศน์
  • กระติกน้ำร้อน
  • เตียงไฟฟ้า
  • ตู้เซฟ
  • ชุดของใช้ผู้ป่วย
  • น้้ำดื่ม
  • ของเยี่ยม
  • ชา/กาแฟ
  • ไมโครเวฟ
  • ตู้เก็บยาส่วนตัว
  • อินเตอร์เน็ต

rsz_bi8a9681

rsz_bi8a9685

rsz_bi8a9691