เตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ รวมถึงการนัดหมายแพทย์และลงทะเบียนผู้ป่วย

เตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์

ขอต้อนรับสู่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่าน การลงทะเบียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์มีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ป่วยทุกคน ท่านสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธีดังนี้

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาครั้งแรก ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางระบบออนไลน์โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับข้อมูลทางระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนเบื้องต้นให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตามเมื่อท่านเดินทางมายังโรงพยาบาลโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อจัดการออกบัตรผู้ป่วยและทำการถ่ายรูปท่านเพื่อลงทะเบียนประวัติให้สมบูรณ์

สำหรับผู้ป่วยเก่า ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าทางระบบออนไลน์ได้ที่ “ขอนัดแพทย์

บริการด้านการเดินทาง

  • บริการรถแท็กซี่ ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีรถแท็กซี่ให้บริการรับ-ส่งสนามบินหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
  • เครื่องบินพยาบาล (สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการระหว่างประเทศ ทางโรงพยาบาลเตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางไป-กลับภาคพื้นดินหรือทางอากาศสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, โรงพยาบาลอื่น ๆ ภายในเครือ BDMS รวมไปถึงกรณีทางการแพทย์อื่น ๆ ระหว่างประเทศ
  • บริการรถประจำทางรับ-ส่งสนามบิน, รถลีมูซีน และรถแท็กซี่ประจำสนามบิน ลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้เมื่อเดินทางมาถึงยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งชาวต่างชาติและชาวภูเก็ต ทุกจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการทั้งภายในจังหวัดแต่ต่างจังหวัด ซึ่งรถทุกคันได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
  • บริการรถเช่า ท่านสามารถเช่ารถได้โดยเตรียมพาสปอร์ตและวางเงินมัดจำระหว่างการใช้บริการรถเช่า