ข้าราชการไทยอุ่นใจ ผ่าตัดเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง ครอบคลุม 32 หัตถการ

รายการนอน รพ. (คืน)ผู้ป่วยร่วมจ่ายการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง290,600การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว246,400การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง261,700การผ่าตัด...
เพิ่มเติม ทำนัด