ข้าราชการไทยอุ่นใจ ผ่าตัดเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง ครอบคลุม 33 หัตถการ

รายการโรค/หัตถการ1LOS /วันนอนผู้ป่วยร่วมจ่ายA012การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง(Laparoscopic Cholecystectomy)2 คืน87,800A021การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว...
เพิ่มเติม ทำนัด