ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์
ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:30-17:30 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

TUE 08:30-17:30 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

WED 08:30-17:30 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

THU 08:30-17:30 (สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขา MSc.+D.SC. โรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)