ศศินี โพชนุกุล
ความชำนาญ

ทันตกรรม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)


ถามคำถาม