จุมพล พงษ์ชัยกุล
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2529)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2523)


ถามคำถาม