ณัฐพล วทัญญุตา
ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

FRI 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SUN 14:00-19:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)


ถามคำถาม