ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ
ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

THU 08:00-12:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SAT 08:00-11:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2528)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2524)


ถามคำถาม