ปิยะ อินณชิต
ความชำนาญ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SUN 09:00-12:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2543)