พิสัณห์ นามเกิด
ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 13:00-16:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

TUE 13:00-15:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

THU 09:00-15:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

FRI 09:00-15:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

SAT 09:00-12:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

SUN 09:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2542)