ศักดิ์สิทธิ์ กฤตลักษณ์กุล
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต(2543),


ถามคำถาม