สมพบ รักษาสกุลวงศ์
ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

WED 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลตำรวจ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)


ถามคำถาม