สุวิทย์ ทองเจริญทรัพย์
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

TUE 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 09:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า (2543)


ถามคำถาม