ปถมาภรณ์ ลือสัตย์จา
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยมหิดล (2560)

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2552)


ถามคำถาม