วลัยวรรณ กิตติธรกุล
ความชำนาญ

รังสีแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2530)


ถามคำถาม