แสงเดือน สำราญทรัพย์
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-15:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)


ถามคำถาม