วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ป้องกัน 9 โรค

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ป้องกัน 9 โรค

คุณสมบัติหลัก 

 • ปัจจุบัน วัคซีน HPV มีให้เลือกใช้ 3 ชนิด คือ วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์, ชนิด 4 สายพันธุ์ และชนิด 9 สายพันธุ์ 
 • ป้องกันการติดเชื้อ HPV ชนิดไม่ก่อมะเร็ง ได้แก่ โรคหูดหงอนไก่บริเวณอวัยเพศและทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องคลอด หูดหงอนไก่ และมะเร็งอวัยวะเพศชาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายอายุ 9-45 ปี 
 • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน 

ประสิทธิภาพ 

 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV 16 และ 18 ได้ 99% 
 • ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV อื่น ๆ ได้ 90% 
 • ป้องกันหูดหงอนไก่ 90% 

ความปลอดภัย 

 • ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ของไทยและนานาประเทศ 
 • มีผลข้างเคียงน้อย ส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรง เช่น ปวด บวม แดง ตรงรอยฉีด อาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 

ข้อดี 

 • ป้องกันมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่เกิดจาก HPV ได้ครอบคลุม 
 • ฉีดเพียง 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน 
 • มีประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัยดี 

ข้อเสีย 

 • มีราคาแพงกว่าวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ 
 • ยังไม่มีข้อมูลในระยะยาว 
 • อาจมีอาการข้างเคียงหลังการฉีด คือ อาการเจ็บปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน 

บุคคลที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน 

 • เด็กผู้หญิงอายุ 9 -13 ปี ควรได้รับวัคซีน HPV 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน 
 • ผู้หญิงและผู้ชายอายุ 15 – 45 ปี สามารถฉีดวัคซีน HPV ตามดุลยพินิจของแพทย์ 

สรุป 

 • แพทย์จะพิจารณาเลือกชนิดของวัคซีน HPV ที่เหมาะสมกับผู้รับวัคซีนแต่ละบุคคล 
 • การฉีดวัคซีน HPV เป็นวิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูกและโรคอื่น ๆ ที่เกิดจาก HPV ได้ดีที่สุด แต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% 
 • ควรป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HPV เพิ่มเติมด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพช่องคลอดเป็นประจำ งดสูบบุหรี่