ทำการนัดหมายกับ ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการฝังเข็ม

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการยืนยันนัดหมาย